O zdraví - Pyroluria a duševní zdravíDůležité je hledat souvislosti. Mnoho lidí dnes trápí deprese a psychické poruchy, mají úzkosti, změny nálad, jsou výbušní, násilní, propadají alkoholizmu, mají problémy s pamětí, pozorností, děti nosí domů špatné školní výsledky, psychologové popisují poruchy autistického spektra a psychózy... Dnes se jaksi automaticky říká, že vznikají jako důsledek stresů a hektického způsobu života. V mnohých případech se ordinuje antidepresivum nebo jiné léky na ovlivnění psychických problémů.
Test na pyrroly
Četl jsem krátkou zprávu od Dr. Williamse Walshe. Jak se o něm píše, je průkopníkem v léčbě depresí pomocí stravy a také biochemikem. V jeho práci mne zaujal poměrně jednoduchý test, který zkoumal v moči hladinu pyrrolů. Ty se uvolňují do moči při rozpadu hemoglobinu a mají schopnost na sebe vázat dvě důležité látky nezbytné pro duševní zdraví: stopový prvek zinek a vitamin B6-pyridoxin. A bylo dále zjištěno, že existují jedinci s genetickou abnormalitou, jež způsobuje zvýšení produkce pyrrolů, a následně v těle ubývá zinek a B6. Pokud trvá nedostatek delší dobu, začnou trpět různé funkce mozku, stejně jako imunitní systém.
Vitamin B6 potřebujeme pro tvorbu tří kriticky důležitých neurotransmiterů: serotoninu, dopaminu a GABA.
Zinek je součástí více než 200 enzymů a také speciálních bílkovin, důležitých pro buněčné dělení a expresi genů, regulaci inzulinu a pro udržování hematoencefalické bariéry, bránící průniku škodlivých chemických látek do mozku.
Tento proces byl pojmenován pyroluria.
 
Ukazuje se tedy, že i biochemická porucha může ony psychické problémy zvýrazňovat, rozhodně však nechci zlehčovat prioritu stresu, ten stále zasluhuje vykřičník. Např. pokles zinku může být způsoben stresem a vyčerpáním i bez přítomnosti pyrolurie.
 
Stav střevního prostředí
Pyroluria je často přítomna u osob s chronickými onemocněními, včetně autoimunitních nemocí všech skupin. Je to obecný znak oxidačního stresu v těle.
 
Mnoho z mých čtenářů, kteří vstupují do poradny a se kterými dělám rozbory, trpí špatným střevním prostředím. Pyrrol má souvislosti v základu dalších biochemických látek (barviv), jako jsou indol a skatol - látka (heterocyklus), která se kromě barvy prozrazuje i zápachem stolice. V minulosti jsme v praxi prováděli zkoušky na přítomnost indolu a skatolu k průkazu střevní dysbiózy, abychom po dietní úpravě a osídlením střeva správnými probiotiky (viz systém SYMBI) kontrolovali účinnost změn ve střevu.
 
Mít střevní symbiózu považuji za základní krok v léčení kterékoliv chronické nemoci. Dnešní téma o existenci pyrolurie tento názor potvrzuje.
Příznaky
Dr. Walsh popisuje seznam příznaků, které mají korelaci s přítomnou pyrolurií: špatná kontrola stresu, citlivost na jasná světla a hlasité zvuky, ranní nevolnost, tendence oddalovat či vynechat snídani, velmi suchá kůže, bledá kůže, neschopnost opalování, vysoká podrážděnost a náladovost, autoimunitní poruchy, bílé skvrny na nehtech, špatný růst, hrubé obočí, strie na kůži, závažné úzkosti, deprese, bázlivost, posedlost negativními myšlenkami, opožděná puberta, tmavé zbarvení moči, touha po kořeněných a slaných pokrmech, abnormální rozložení tělesného tuku, jemné rysy obličeje, extrémní výkyvy nálady, dyslexie, silné vnitřní napětí, časté infekce, předčasné šedivění vlasů, slabě vyvinutá svalovina, bolesti v oblasti sleziny, bolest kloubů, špatné hojení ran, lupénka, u žen problémy s menstruací.
 
Pyroluria se často vyskytuje u dětí majících dysfunkce chování, udržení pozornosti, poruchy učení a záchvaty vzteku. Příznaky se zhoršují ve fázích růstové akcelerace, protože tehdy tělo potřebuje více zinku a B6. Při vhodném doplňování uvedených látek se mohou příznaky zlepšit.
 
Celková nabídka přípravků na stres.
článek Pyroluria a duševní zdraví najdete na celostnimedicina.cz