O zdraví - Oxidativní stresV dnešní době se stále dokola hovoří o oxidativním stresu, jímž trpí tělesné buňky. Je to fakt a narůstající fenomén.
Oxidace
Oxidace je proces, který v těle probíhá neustále a je urychlován stresem a mnoha dalšími, lze říci civilizačními faktory.
 
Naše tělo má však vrozenou schopnost účinně odstraňovat vzniklé volné radikály, reaktivní prooxidanty, superoxidy.
V literatuře najdete různé názvy pro tentýž proces. Osobně používám termín ´volný radikál´, protože slovo radikál vyjadřuje jeho vlastnost. Je agresivní, napadá zdravé buňky a buněčné membrány, deaktivuje některé důležité enzymy, a tak zhoršuje buňce její fyziologické funkce.
 
Dlouhodobé působení volných radikálů může dokonce poškodit i DNA, především v mitochondriích, jejichž poškozením může dojít i k omezení jejich činnosti, a tím i činnosti příslušného orgánu. Takový orgán (nebo dokonce celý napadený systém) se oslabí, ztrácí vitalitu, buňky v něm chřadnou, a to je v podstatě prvopočátek chronických nemocí, degenerací či rakoviny…
 
Na začátku je běžný proces, probíhající v těle během dne nesčíslněkrát (jdoucí do biliónů). Vlastně si to ani neumíme představit. Nevnímáme to, protože tuto ochranu provádí systém složitých vrozených antioxidačních látek, jež v těle způsobují reakce, kterými jsou oxidační procesy zpomalovány. To vše funguje jako určitý nárazníkový mechanizmus a záleží na tom, který proces je momentálně v těle mocnější:
Na jedné straně tvorba volných radikálů v důsledku životního stylu daného jedince a na druhé straně jeho schopnost volné radikály vychytávat a pacifikovat. První strana podporuje nemoc, druhá drží zdraví.
 
Nyní chci popsat pomocníky pro zdraví, a to skupinu enzymů superoxiddismutáza (SOD) a glutathion peroxidáza:
>> Nacházejí se téměř ve všech aerobních buňkách (tj. v těch, které potřebují pro svou existenci kyslík) a takřka ve všech mimobuněčných tekutinách.<<
 

Dismutace
Tento systém přeměňuje superoxidový radikál
na ionty, které jsou méně reaktivní. Další enzymy systému - kataláza a glutathion - ještě tyto méně reaktivní ionty mění
na bezpečné a neškodné molekuly; proces se nazývá dismutace a má zásadní význam pro život
 

Vitamin E
A k systému bych ještě přiřadil vitamin E. Patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a slouží jako důležitý antioxidant, jenž chrání tkáně, buňky a jejich membrány i lipidy před zmíněným oxidačním poškozením volnými radikály.
 
Střevní symbióza
Mnoho let tvrdím, že základem rovnováhy mezi nemocí a zdravím je střevní rovnováha – symbióza.
Ve zdravém střevu se totiž uvolňuje vodík, který jakožto nejmenší a nejlehčí molekula proniká ke všem buňkám, tam aktivuje právě jmenované antioxidační enzymy SOD, glutathion a katalázu, dostane se i do prostoru kolem buněk a ovlivňuje cytotoxické (buňky ničící) kyslíkové radikály, čímž chrání DNA, RNA a bílkoviny před oxidativním stresem.
 
Rdesno
Také některé byliny umí svým účinkem podporovat uvedené enzymy SOD, např. rdesno mnohokvěté, známe jej z REGEVIT. Používáme je pro duševní uklidnění, navození neurovegetativní rovnováhy u stresovaných lidí a nyní zmiňujeme i schopnost této byliny ovlivňovat volné radikály.
 
Narůstající věk aktivitě enzymů nepřidá
S postupujícím věkem člověka aktivita popsaných ochranných enzymů klesá. Asi u 15 % populace je zjištěna snížená hladina enzymu superoxiddismutázy. Tito jedinci jsou více ohroženi působením volných radikálů a následnými dopady na zdraví.
 

Náprava
Jak jsem napsal v úvodu, je to narůstající fenomén. Určité procento ovlivnit nemůžeme, to je daň pokroku civilizace, ale větší procento ovlivnit můžeme:
přestat kouřit
více chodit do přírody, zde je podtrženo slovo chodit
věnovat pozornost potravinám bohatým na antioxidační látky, jež se na likvidaci radikálů podílejí stejně jako (výše popsané) enzymové systémy. Vitamin E, C, stopový prvek selen, betakaroten z mrkve, resveratrol z vína, pycnogenol, koenzym Q10, ginkgo biloba a další...
 
Nebojte se oxidativního stresu, nýbrž dejte se s ním do boje! Podpořte svůj vrozený obranný systém.
 
Celková nabídka antioxidantů.
článek Oxidativní stres najdete na celostnimedicina.cz