O zdraví - Faktory zdravíLékařský výzkum ukazuje, že člověk nestárne stejnou měrou, jak mu přibývá let. Každý orgán stárne jinak. Tak jak to odpovídá jeho biologickým hodinám, ale především v souvislosti s podmínkami prostředí, v nichž se nachází. Stárnutí je komplexní proces spojený s mnoha různými příčinami, z nichž většinu můžeme určit sami. Být starý neznamená nutně být nemocný a slabý. Váš způsob života rozhodujícím způsobem určuje, jak stárnete a do jaké míry přitom zůstáváte mladí.
 
Pokud jde o zdraví, byly dosud jen velmi málo zohledňovány ostatní faktory, které ovlivňují vaše zdraví. Jsou to: vzdělání, blahobyt, životní styl, výživa, myšlenky a pocity, vztahy, zacházení s volným časem a okolní prostředí. Žijete ve městě, nebo na venkově? Žijete sami nebo v harmonickém vztahu? Dbáte na své zdraví, nebo o tom vůbec nepřemýšlíte? Žijete často ve stresu, nebo v harmonii se sebou a se světem kolem sebe? Stres aktivuje určitý protein v buňkách, který vyvolává záněty.
 
Jak důležité jsou ve skutečnosti tyto opomíjené faktory zdraví, se ukazuje na příkladu faktoru vzdělání: kdo se stále vzdělává, stárne zřetelně pomaleji. A kdo tak činí po celý život, zůstává dlouho mladý. U lidí bez vyššího školního vzdělání je o 30% vyšší pravděpodobnost, že předčasně zemřou. Ze statistik vyplývá, že lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním se dožívají nejvyššího věku.
 
Díky lepšímu vzdělání si lidé dříve dovedou uvědomit rizika a dokážou jim lépe předcházet. Vzdělaní lidé kromě toho také výrazně více dbají na hygienu, především na psychohygienu, tedy na optimální zacházení se vztekem, stresem a strachem.
 
U lidí s nižším stupněm vzdělání je naproti tomu osmkrát vyšší riziko závislosti na nikotinu, sklonům k nadváze a špatnému stravování. Lidé, kteří se neustále dále vzdělávají, mají nejlepší vyhlídky zůstat zdraví a mladiství i ve svém stáří. Jsou lépe informovaní, více pěstují sport, dbají na zdravější stravu a vyhýbají se návykům, které urychlují stárnutí.
 
Zdraví tedy rozhodně není jen otázkou osudu, ale hlavně osobního rozhodnutí, a zachování zdravého těla a ducha je stálý, nikdy nekončící proces.
 
 
Ukázka z knihy Jak si zachovat mládí - Tipy proti stárnutí.
článek Faktory zdraví najdete na celostnimedicina.cz